• Iاجاره سانسهای استخر

  اجاره سانسهای استخر

  ...

 • Iاستخر سرپوشیده

  استخر سرپوشیده

  ...

 • Iسالن بدنسازی

  سالن بدنسازی

  ...

 • Iجکوزی و سونا

  جکوزی و سونا

  ...

 • Iپیست دو و میدانی

  پیست دو و میدانی

  ...

 • اجاره سانسهای استخر

 • استخر سرپوشیده

 • سالن بدنسازی

 • جکوزی و سونا

 • پیست دو و میدانی

شنا

ویژه پرسنل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

آقایان:

روزهای فرد:ساعت 18:30الی 20

بانوان:

روزهای زوج:ساعت 17:30 الی 19

 

ویژه بازنشستگان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آقایان:

یکشنبه ها ساعت 15:30 الی17 و سه شنبه ها ساعت 14 الی 15:30

بانوان:

شنبه ها ساعت 14:30الی 16 و چهار شنبه ها ساعت 13 الی 14:30

 


اگر در یك جمله‏ ى كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه مى‏ خواهید، خواهم گفت: 

تحصیل، تهذیب و ورزش


 

 

  

 

نقشه مجموعه