• Iاجاره سانسهای استخر

  اجاره سانسهای استخر

  ...

 • Iاستخر سرپوشیده

  استخر سرپوشیده

  ...

 • Iسالن بدنسازی

  سالن بدنسازی

  ...

 • Iجکوزی و سونا

  جکوزی و سونا

  ...

 • Iپیست دو و میدانی

  پیست دو و میدانی

  ...

 • اجاره سانسهای استخر

 • استخر سرپوشیده

 • سالن بدنسازی

 • جکوزی و سونا

 • پیست دو و میدانی

بازديد مدير كل جديد اداره ورزش و جوانان استان

بازديد مدير كل جديد اداره ورزش و جوانان استان از مجموعه ورزشي گل گهر
اولين حضور مدير كل جديد اداره ورزش و جوانان استان كرمان در سيرجان ، توأم با بازديد از مجموعه ورزشي در حال احداث گل گهر گرديد.
آقاي محمودي نيا در مورخ 29/3/93 كه به همراه رئيس اداره ورزش و جوانان سيرجان و هيئت همراه در مجموعه ورزشي حضور يافته بود در طي اين بازديد اظهار داشتند كه گل گهر از قطب هاي ورزش استان مي باشد و طرح ساخت مجموعه ورزشي گل گهر از كارهاي بسيار با ارزش و ماندگار در تاريخ ورزش استان و كشور خواهد بود و نقش بسيار با ارزشي در توسعه ورزش منطقه اي ، استاني و كشور در آينده ايفا خواهد نمود .

مدير مجموعه ورزشي گل گهر نيز گزارشي از پيشرفت پروژه مجموعه ورزشي ارائه نمود.
مهندس پور شهسواري نقش مديران ارشد گل گهر در توسعه ورزش و اماكن ورزشي را نقش بسزايي عنوان كرد و ياد آور شد : در صورت عدم پشتيباني مدير عامل محترم و هيئت مديره ، هيچگاه اين مجموعه به سمت بهره برداري نمي رفت و همانند گذشته فقط اسكلتي از آن بجا مي ماند .


اگر در یك جمله‏ ى كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه مى‏ خواهید، خواهم گفت: 

تحصیل، تهذیب و ورزش


 

 

  

 

نقشه مجموعه